FANDOM


Pałac Adrianny Tate-Duncan
1297370231 lg
Mieszkańcy Adrianna Tate-Shirazi (właścicielka)


Navid Shirazi (właściciel)


Maisy Shirazi


Rohan Shirazi


Bowen Shirazi

Typ Rezydencja
Miasto Los Angeles

Pałac Adrianny Tate-Duncan to dom który Adrianna kupiła gdy była u szczytu sławy jednak musiała go sprzedać z powodów finansowych ale gdy wyszła za Navida kupili go razem jednak mają drugi dom w którym mieszkają a w tym organizują przyjęcia.