FANDOM


Danica "Danke" Welland
Urodzona 2015
Relacje Rodzinne Naomi Welland (matka)


Jordan Welland (ojciec)


Sean Welland (brat)


Cheryl Harwood (babcia od strony ojca)


pan Welland (dziadek od strony ojca)


Tracy Clark (babcia od strony matki)


Charles Clark (dziadek od strony matki)


Elizabeth Welland (ciotka)


Jen Clark (ciotka)


Jacques Matthews (kuzyn)


Mark Holland (przyrodni wuj)


Olivia Holland (kuzynka)


Dylan Holland (kuzyn)


Maurice Holland (kuzyn)

Danica "Danke" Welland jest córką Naomi i Jordana Wellandów. Uwielbia mode i śpiewać. Jej chrzestnymi rodzicami są Adrianna Shirazi i Jeffrey - kolega jej ojca znany prodcent filmowy. Ma brata Seana Wellanda.